apsisėdinti


apsisėdinti
1 apsisėdìnti cur. apsėsti 1 (refl.): Boba ta penkis šešis vaikus kai kurapka apsisėdìna Nmk.
◊ kir̃vį apsėdìnti piktai atkirsti, atšauti: O tau – kir̃vį apsėdìno! Nelįsk, kur nereikia! Prng.
\ sėdinti; apsisėdinti; atsėdinti; nusėdinti; pasėdinti; užsėdinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atsėdinti — 1 atsėdìnti tr. 1. atmesti, atblokšti atgal: Žiūrėk, kad neužkliūtų šito kelmo – arklį gali atsėdìnt Trgn. 2. palikti sėdėti, neimti: Bagatyrkas (turtuoles) atsėdìnsme, iš tų biednų siratelių daug geresnės gaspadinės (d.) Ml. sėdinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusėdinti — 1 nusėdìnti cur. nusėsti 15: Valomųjų įrengimų nusėdintas dumblas ir kitos atliekos turi daug organinių ir mineralinių medžiagų, reikalingų augalams sp. sėdinti; apsisėdinti; atsėdinti; nusėdinti; pasėdinti; užsėdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasėdinti — 1 pasėdìnti 1. cur. pasėsti 1: Ažu stalo pasėdìno mešką meškinykai Aps. Atvažiavo tas senas našlelis, anas pasėdino ažu balto stalelio (d.) Švnč. 2. tr. liepti dirbti sėdimą darbą: Pasėdìno raštinėn mano sūnų kariuomenėj Ck. sėdinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sėdinti — 1 sėdìnti, ìna, ìno 1. cur. sėsti 1: Sakyk, sesutele, sakyk, jaunoja, kas tave sėdino ažu balto stalo? LTR(Švnč). Sėdino svetelius už stalo, o mane jaunutę prie šonui LTR(Švnč). 2. tr. leisti sėdėti: Niekas nesėdina munęs lovo[je], liepa… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsėdinti — 1 užsėdìnti; R96 cur. užsėsti 1. sėdinti; apsisėdinti; atsėdinti; nusėdinti; pasėdinti; užsėdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language